Projekty

Vo vlastnej réžii spracujeme projektovú dokumentáciu interiéru, či už sa jedná o predbežný návrh, alebo realizačný projekt interiéru, ktorý napríklad zahŕňa:

Pôdorys v súlade s STN

Pôdorys zariadenia interiéru

Pôdorys podhľadu

Pôdorys podlahových krytín

Pôdorys farebného riešenia povrchu stien